Amor Jopa Sphynx

Narozen 10. 5. 2011 (kastrovaný)

HCM-nejasný 25.5.2017 (MVDr. Hrib)

 

 

 

IMG_2243amorek paraziti